Înscrie-te
Donează
Implică-te
Declarația privind protecția datelor2018-08-23T14:16:15+00:00

Declarația privind protecția datelor

1. Generalităţi

ASOCIAȚIA CASIOPEEA, denumită în continuare CASIOPEEA, respectă intimitatea fiecărei persoane care vizitează site-ul nostru web. Acum am dori să vă informăm despre tipurile de date colectate de CASIOPEEA și modurile în care acestea sunt utilizate. De asemenea, veți afla cum vă puteți exercita drepturile în calitate de persoană vizată.

Toate modificările prezentei Declarații privind protecția datelor vor fi publicate pe această pagină. Aceasta vă permite să vă informați permanent despre datele pe care le colectăm și modurile în care utilizăm aceste date.

Colectarea, utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Numele entității responsabile: ASOCIAȚIA CASIOPEEA, NIF: 29165058

Adresa entității responsabile:  Ethos House, Calea Floreasca 240B, etaj 3, București.

CASIOPEEA utilizează datele cu caracter personal în special pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor acest site web. Orice altă prelucrare de date intervine doar pe baza altor obligații sau permisiuni legale, sau dacă utilizatorul respectiv a comunicat către CASIOPEEA consimțământul său. CASIOPEEA stochează și prelucrează datele în special în următoarele scopuri:

Atunci când utilizatorii vizitează site-ul web, CASIOPEEA colectează și stochează automat anumite date. Acestea includ: adresa IP sau ID-ul respectivului dispozitiv final, de care avem nevoie pentru a transmite conținutul solicitat (de exemplu, în special conținut, texte, imagini și informații despre produse, precum și fișiere cu date furnizate pentru descărcare etc.), activitatea utilizatorilor în contextul site-ului web, tipul dispozitivului final respectiv, tipul de browser utilizat, precum și data și ora utilizării.

CASIOPEEA stochează aceste informații timp de maximum 7 zile în scopul recunoașterii și urmăririi utilizărilor improprii.

De asemenea, CASIOPEEA utilizează aceste informații pentru îmbunătățirea prezentării serviciului, a funcțiilor și funcționalităților, precum și pentru sarcini administrative generale.

În plus, CASIOPEEA șterge sau anonimizează datele privind utilizarea, inclusiv adresele IP, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce nu mai sunt necesare în scopurile menționate mai sus.

Prelucrarea și utilizarea datelor se bazează pe prevederile legale care justifică aceste operațiuni, având în vedere faptul că (1) prelucrarea este necesară pentru oferirea site-ului web; sau că (2) CASIOPEEA are un interes legitim principal de a asigura și a îmbunătăți funcționalitatea și operarea fără erori a site-ului web, ca și adaptarea acestuia la necesitățile utilizatorilor.

2. Alte prelucrări ale datelor cu caracter personal

Este posibil să ne fi comunicat adresa și datele dumneavoastră de contact în timpul inscrierii la Crosul Casiopeea. Vom utiliza datele dumneavoastră doar în scopul inscrierii si desfășurării Crosului.

Nu vom transmite datele dumneavoastră nici unei terțe părți, cu excepția cazurilor în care este necesar pentru distribuirea tricourilor de cros sau pentru desfășurarea Crosului.

Prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră se bazează pe prevederi legale care justifică aceste operațiuni pe motiv că procesarea este necesară în vederea desfășurării Crosului.

Dacă nu ați consimțit la o durată de stocare mai lungă, de exemplu în cursul gestionării de către noi a relațiilor cu susținătorii, vom stoca datele doar atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul menționat anterior sau atât timp cât este necesar în cazul aplicării oricărei obligații legale de păstrare a datelor.

3. Securitate

CASIOPEEA va stoca datele dumneavoastră în condiţii de siguranţă şi, prin urmare, va lua toate măsurile de precauţie pentru a vă proteja datele împotriva pierderii, abuzurilor sau modificărilor. Partenerii contractuali ai CASIOPEEA care au acces la datele dumneavoastră, în scopul de a oferi servicii din partea  CASIOPEEA, sunt obligaţi prin contract să păstreze aceste informaţii în mod confidenţial şi nu pot utiliza aceste date în alte scopuri.

4. Date personale referitoare la copii

CASIOPEEA nu doreşte să colecteze date privind copiii sub vârsta de 18 ani. În cazul în care este necesar, se va cere acordul părinţilor sau tutorelui legal.

5. Consimțământ / revocarea consimțământului

Gestionarea relației cu sustinatorii/comunitățile online

Poate v-aţi acordat consimțământul ca, CASIOPEEA să prelucreze datele dumneavoastră de contact pe care le-ați comunicat către CASIOPEEA,

în cadrul gestionării relației cu sustinatorii/ comunitățiile online de către/a CASIOPEEA.

Este posibil să vă fi acordat consimțământul ca, CASIOPEEA să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal către terţi prestatori de servicii specializate, în scopul următor: inscrierea la cros, distribuirea tricourilor, înregistrările contabile.

Vom stoca datele doar atât timp cât consimțământul este valabil sau în perioada impusă de orice obligații legale privind păstrarea datelor.

Vă puteți revoca consimțământul cu efect pentru viitor în orice moment, prin e-mail la adresa casiopeea.contact@gmail.com sau prin scrisoare trimisă la adresa Asociația Casiopeea –  Ethos House, Calea Floreasca 240B, etaj 3, București, România. Revocarea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor bazată pe consimțământul exprimat înainte de revocarea acestuia.

6. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată / Responsabilul cu protecția datelor

Vă puteți exercita în orice moment dreptul de acces la datele dumneavoastră. În plus, cu condiția ca cerințele respective să fie îndeplinite, vă puteți exercita următoarele drepturi:

  • Dreptul de rectificare
  • Dreptul de ștergere
  • Dreptul de restricționare a prelucrării
  • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă cu privire la protecția datelor
  • Dreptul la portabilitatea datelor (din 25 mai 2018)
  • Dreptul de a se opune

În cazul activităților de prelucrare ce implică datele dumneavoastră cu caracter personal și care sunt efectuate pe baza unui interes legitim al CASIOPEEA, aveți dreptul să vă opuneți acestor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment, din motivele care rezultă din situația dumneavoastră specifică. CASIOPEEA va înceta prelucrarea respectivă, cu excepția cazurilor în care CASIOPEEA poate dovedi existența unor motive importante pentru prelucrarea care necesită protecție, ce depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră, sau a cazurilor în care prelucrarea contribuie la formularea, exercitarea sau apărarea împotriva unor acțiuni în justiție.

În aceste cazuri sau dacă aveți alte întrebări sau cereri în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, contactați-ne prin e-mail: casiopeea.contact@gmail.com

Dacă aveţi orice alte dorinţe în legătură cu datele dvs. personale, vă rugăm să trimiteţi o scrisoare la Ethos House, Calea Floreasca 240B, etaj 3, București, România.

Vă rugăm să ne contactaţi, de asemenea, în acest fel, dacă ați dori să ştiti dacă am colectat date despre dvs şi, dacă da, care sunt ele. Vom depune toate eforturile pentru a ne conforma cu dorința dvs imediat.